Bartłomiej Kurzyk

Pracuję na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Uczę studentów marketingu i rozwoju umiejętności profesjonalnych i opiekuję się Kołem Naukowym MarkeTEAM.


e-mail: bartlomiej.kurzyk@gmail.com
Facebook: bartlomiej.kurzyk 
Twitter: @kurzyk 
Instagram: kurzyk 
Goodreads: Bartłomiej Kurzyk